رویدادهای مدرسه

چهار شنبه ی پر از خبر چهارم


خلاصه :

چهارشنبه ی پر از خبر چهارم  ......    جالب

امروز یعنی ۲۶ اردیبهشت ماه در پایه چهارم اتفاقات زیادی افتاد 

1- بعد از یک هفته رفتیم بازی

2-آزمون علوم داشتیم

3- تدریس ریاضی داشتیم

4-زبان نداشتیم

و......  

 

۶ سال پیش
این الان جالبیه >>>>>>>

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران