۱۴۴۱۷
۲۴۸

۰ کتاب خوانده‌ام

۱۱۱ محتوا

۱۰ دیدگاه

۳۱ فیلم

۱۳۲ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۰ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

فراموش نشدني
جشن ادب و علم آموزی
السلام علیک یا موسی بن جعفر
مگه من مرده باشم شما ناراحت باشید!!
خانم اسباب بازی را چه طور می نویسند؟
از سوی خدا انس که نه حوریه آمد  از بهر شفاعت ،به جهان شافعه آمد
بسته های جهادی!
کلاس تکانی!
قصه گوی کوچک !
ما هم نوروز را جشن می گیریم!
هدیه ی روز مادر با چاشنی دسته های ده تایی نِی!!!
یا فاطمه مادر خوبیها!

...