۴۳۷۱
۹

۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲۹۱ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننموده‌ام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

اثر نورخورشید و آینه در شکست دادن دشمن
نور به همه جهت یکسان می تابد
قایق بادی با چوب بستنی
تاثیرآب یا رطوبت بر اجسام
معرفی خزه
ساخت بادنما و بادسنج
ماکت درب آکاردمانی
بادها و روستای مصر (دریای شنی مصر)
تاثیر اسید بر روی خرابی دندان ها
تغییر رنگ اب کلم قرمز
شما طرفدار کدام تیم فوتبال هستید
نیسان Z Proto رونمایی شد

...