۹۶۷۷
۷۳

-- کتاب خوانده‌ام

۲۴ محتوا

۱۰۳ دیدگاه

۱۵ فیلم

۶۳ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


پنل سید محسن بطحایی یا همون

دوستان و دنبال‌کنندگان


۵ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

Fortnite(فورتنایت)
جابر اولین زائر اربعین
چرا انسان خلق شده؟!
يه مطلب سوسكي
تاریخچه بازی های ویدیویی
خواهي نشوي رسوا
بدو بدو پیتزا   یا    good pitzza great pizza
کبد کارخانه‌ی بدن!!
مشکل سایت در میزان
کنسول نینتندو سوییچ
سایت با حساب
بازی Boomb_spuad

...