۲۶۱۰۹
۲۹۷

۵ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۴۲ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۸۱۶ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۴۶ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۱ (-- مشترک)

...

کتاب‌ها

رابینسون کروزو
وانپیس
مکس کرامبلی
خاطرات یک بچه چلمن
من یک گوساله ام

دانش و فناوری

درس نخواندن
کار با کامپیوتر

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

پینگ پونگ
والیبال

هنر

نویسندگی
گیمر
فتوشاپ
تدوین فیلم