۲۰۰۳۱
۲۸۷

۵ کتاب خوانده‌ام

۴۲ محتوا

۴۶۲ دیدگاه

۲۰ فیلم

۴۶ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۹ (-- مشترک)

...

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

تمام روش تحقیق های دانش آموزان پایه هشتم (تعداد افراد باقی مانده ۸ نفر )
روش تحقیق
روش تحقیق
یوتیوب
آموزش سبک زندگی
نقش فسفور در بدن
خنده دارترین لطیفه دنیا
کامپیوتر را قورت بده😐
خاصیت چغندر (لبو)
Noob(نوب)
بازي هاي رايانه اي
اثرات بازی های رایانه ای

...