.

خنده دارترین لطیفه دنیا

.


۲۹ دی ۱۳۹۸ / ۱۲:۲۴:۴۶
۵۷۶


.

چندسال پیش موسسه علوم بریتانیا پس از سه ماه آزمایش، خنده دارترین لطیفه دنیا را انتخاب کرد. لطیفه برتر سال از بین بیش از10هزار لطیفه ارسالی یاجمع آوری شده انتخاب شد.

همزمان بااین تحقیقات، برای دقت بیشتر، ازطریق اینترنت نیزبیش از یکصدهزار نفرازهفتاد کشورجهان به اظهار نظرپیرامون لطیفه های جمع آوری شده پرداختند. نتیجه تحقیقات وآرای مردم یکسان بود. این موسسه درنهایت  لطیفه ( شرلوک هولمز و واتسون نادان ) را با47درصد آرابه عنوان لطیفه برتر معرفی کرد. این لطیفه رابخوانید:

شرلوک هولمز کار آگاه افسانه ای به همراه دستیارش دکترواتسون درچادری که برای تعطیلات درخارج شهر برپاکرده بودند به سرمی برد. نیمه شب شرلوک هولمز واتسون رابیدار کرد واز اوپرسید: واتسون به آسمان وستاره هانگاه کن وبگو چه نتیجه ای می گیری.

واتسون گفت: من میلیونها ستاره می بینم، پس قطعا میلیونهاستاره وجود دارد. بنابراین حتما می تواند سیاره ای مانند زمین دربین آنها باشد پس نتیجه می گیریم که زندگی درسیارات دیگرنیز می تواند وجود داشته باشد.

شرلوک هولمزگفت: واتسون عجب نادانی هستی، تنهانتیجه ای که باید بگیری این است که یک نفرچادر مارا به سرقت برده است!!!نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.