فغان

دانش آموز مدرسه میزان


آخرین ارسال‌های من

پارسال
پارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش

کتاب‌های مطالعه شده

8
سری کتاب مدرسه عجیب قریب
سری کتاب ار ال استایل
هوشمندان سیاره اوراک
بی خانمان
3دقیقه در قیامت
من ادواردو نیستم
بزن به چاک
قلعه حیوانات
نقاشی
سنتور
معرق
رایانه وکامپیوتر _ صنعت گیم _ نانو _ زبان برنامه نویسی _ ساخت ربات _ ساخت انیمیشن _ ساخت برد های الکترونیکی
، هندبال
داستان نویسی
شعر گفتن

پسران

دختران