آدینه

دانش آموز مدرسه میزان (نهم)

شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.


آخرین ارسال‌های من

پارسال
پارسال
پارسال
پارسال
پارسال

کتاب‌های مطالعه شده

1
الیور توییست
پارسال بهداشت مدرسه

سلام انجام شد

پیارسال انتخابات انجمن اولیا ومربیان

معرفی خوب وکامل بود ممنون

پیارسال اراده

مطلب بسیار مفید وکاربردی است

پیارسال اعلام داوطلبی مجلس شورای اسلامی

این جانب محمدحسام آدینه ، پایه هفتم ، کلاس الف، داوطلب عضویت در مجلس شورای اسلامی هستم.

پسران

دختران