بدون مجموعه

الودگی محیط دریا


خلاصه :


سلام علیکم مهم ترین چیزی که دنیا داره با ان می جنگه کمبود (آب)هست

الودگی محیط دریا

ما باید ازاین نعمت بزرگی که خداوند به ما داده است بهترین استفاده را بکنیم


امیر مهدی حسین مردی  پیگیری نویسنده / ۰


۱ ۲۹۱ ۱


 ۲۰ آذر ۱۳۹۹ /  ۱۸:۲۵:۱۰

 ۵ بازدید

۰

۱

 پیگیری مطلب / ۰  ویرایش مطلببعضی از شناور هایی که  در خلیج فارس ودریای عمان حرکت می کنن خیلی از ان شناور ها اشغال های خود کشتی را در اب خالی میکنن یا از اب معدنی مینوشن وبطری ان را در دریا می اندازن .    


 

((ایا میدانید ))  که ما سازمانی  به  نام طرح سامانه ملی اماده گی مقابله وهمکاری دربرابر الودگی نفتی دریا داریم؟

بله درسته این سازمان هست که درسال 1391در ایران این طرح به اجرا رسید.

بعد از این کار یک طرح دیگه اجرا شد.اون طرح چه بود؟

طرح احتیاطی وملی مقابله با الودگی  ((نفتی))اب

ما قانونی داریم به نام((قانون دریایی))یکی از این قوانین اشغال نریختن در دریا است

مهم ترین چیزی که اب دریا را الوده میکنه کشیدن چاه به دریا است

ممنون یا علی مدد

 

منابع و مآخذ:

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
عالی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران