محتوای درسی

Handcuff Puzzle(پازل دستبند)


خلاصه :

خلاصه مطلب ...

متن اصلی ...

پازل دستبند
مواد لازم: حلقه ی سیمی /دستبند سیمی
در واقع در این پازل باید حلقه را از دستبند جدا كرد.
دو دست خود را در دو جهت مختلف بچرخانید تا در وسط مطابق شكل یك حرف یو ایجاد شود.
حلقه را در این قسمت یو قرار دهید.
حلقه و دستبند جدا می شوند.
دوباره دستبند را بچرخانید تا به صورت یو در آید و حلقه را درون آن قرار دهید.
دوباره دست ها را در جهت مخالف بچرخانید تا حلقه درون دستبند قفل شود.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران