محتوای درسی

Two Piece Tetrahedron(هرم دو تكه)


خلاصه :

خلاصه مطلب ...

متن اصلی ...

هرم دو تکه
دو تکه بریده شده از هرم
پازل شامل دو تکه جدا شده از یک هرم است.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران