محتوای درسی

Join The Circles(لذت بردن از دایره ها )


خلاصه :

خلاصه مطلب ...

متن اصلی ...

لذت از دایره ها
یک الگوی یکسان را روی دو ورقه ی مقوا ی آبی و قرمز پرینت کنید.
تمام دایره ها را ببرید. و سپس خط های وسط دایره را نیز ببرید.
دو شکل دقیقا یکسان آبی و قرمز را بگیرید.
یک قطعه آبی را با یک قطعه قرمز مشابه کنار هم قرار دهید تا دایره کامل شود.
یک پازل جالب برای خردسالان ایجاد می شود.
یک کودک باید بتواند شکل های پازل را تشخیص دهد.
شاد باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران