محتوای درسی

Remove Beads Puzzle(پازل حذف دانه های تسبیح )


خلاصه :

خلاصه مطلب ...

متن اصلی ...

پازل حذف دانه ی تسبیح این پازل براحتی با تکه ای پارچه یا مقوا درست می شود
موادلازم: حفره بزرگ ، یک تکه بریده شده چرم ، حفره کوچک دو گره در دو انتها و دو دانه تسبیح درون نخ نازک قرار گرفته اند.
در واقع باید نخ و دو دانه تسبیح از حفره جدا شوند.
نمای پشت پازل این دانه های تسبیح نمی توانند از داخل حفره عبور کنند.
این باریکه می تواند بالا بیاید.
نوار را بالا بدهید و آنرا از میان حفره عبور دهید.
نمای پشت حلقه نوار را از درون حفره عبور دهید. اکنون دانه های تسبیح به همراه نخ بسادگی جدا می شوند.
دانه ی تسبیح را از میان حلقه عبور دهید.
این پازل بسادگی در خانه قابل ساخت است و بسیار ارزان در می آید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران