محتوای درسی

Ring Bead Puzzle(پازل حلقه تسبیح )


خلاصه :

خلاصه مطلب ...

متن اصلی ...

پازل حلقه تسبیح
مواد لازم: کلید پلاستیکی /دانه های تسبیح رد شده از نخ/دانه تسبیح/دو قرص دایره ای پلاستیکی/حلقه ی پلاستیکی
چگونه می توانید حلقه ی قرمز را از نخ ها جدا کنید.
حلقه را به بالای کلید ببرید.
قرص دایره ای سیاه را از شکاف کلید خارج کنید
این قرص سیاه از شکاف کلید خارج شده است.
یکی از دانه های تسبیح در طرف دیگر شکاف قرار دارد. اکنون حلقه ی قرمز را پایین بیاورید.
حلقه را نیم چرخ بزنید و سپس آنرا از شکاف کلید عبور دهید.
حلقه ی قرمز را از شکاف کلید عبور دهید.
این حلقه را از کلید جدا می کند. مراحل بالا را دوباره برعکس عمل کنید تا حلقه دوباره به کلید قفل شود.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران