محتوای درسی

(پازل چوب کبریتی -۲)Matchsticks Puzzles - ۲


خلاصه :

خلاصه مطلب ...

متن اصلی ...

پازل کبریتی -۲ چوب كبریت كه براحتی در دسترس است و شما می توانید با آنها این پازل های ساده را بسازید. دوستان شما می توانند از حل این مسائل جالب لذت ببرند.
مواد لازم : برای حل این جدول ها شما به تعداد زیادی چوب كبریت نیاز دارید. با كمك چوب كبریت ها پازل را بسازید و دوستانتان را درگیر حل مسئله كنید.
جواب به سادگی نشان داده شده است. پازل ۱، در اینجا یك مثلث بزرگ با سه مثلث كوچك و یك پنچ ضلعی داریم . ۶ عدد از چوب كبریت ها را جابه جا كنید تا یك ۵ ضلعی به همراه شش مثلث داشته باشیم.
پازل ۲، شما یك مربع بزرگ و یك مربع كوچك داریم . سه عدد از چوب كبریت ها را جابجا كنید تا سه مربع كوچك ایجاد شود. جواب این پازل بوضوح به تصویر كشیده شده است.
دو چوب کبریت را جابجا کنید تا ۴ مربع به ۵تا تبدیل شود.
۱۰ چوب كبریت می توانند تشكیل دو مثلث سمت چپ یا راست را بدهند. فقط با جابه جایی ۳ چوب كبریت باید بتوانید این دو مثلث را بهم تبدیل كنید. اگر چوب كبریت های عدد گذاری شده را جابه جا كنید ، از مثلث سمت چپ به مثلث سمت راست خواهید رسید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران