محتوای درسی

(پازل فنر-حلقه)Spring-Ring Puzzle


خلاصه :

خلاصه مطلب ...

متن اصلی ...

پازل فنر - حلقه
مواد لازم : فنری كه دو انتهای آن را بسته و مطابق شكل قفل شده است و یك حلقه
فنری كه دو انتهای آن را بسته و مطابق شكل قفل شده است  چالش جدا كردن حلقه از فنر است؟؟؟
شما می توانید انتهای حلقه را بگیرید ولی نمی توانید انرا از فنر جدا كنید.
لم این قضیه پیچ دادن است یعنی باید به صورت منطقی جفت شوند.
اكنون شما قادر خواهید بود براحتی حلقه را از فنر خارج كنید.
اكنون حلقه براحتی از فنر خارج خواهد شد.
حلقه و فنر  اکنون از هم جدا شده اند. برای قفل كردن حلقه در فنر ، حلقه را در فنر قرار دهید و سپس آنرا بچرخانید تا هردو درست چفت شوند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران