محتوای درسی

(پازل هرمی)Tetra Puzzle


خلاصه :

خلاصه مطلب ...

متن اصلی ...

پازل هرمی این یك پازل اماده است ولی با چسباندن تیله یا توپ نیز می تواند ساخته شود.
مواد لازم : واحد های ۴و۶ توپی / این واحد ها را با چسباندن توپ های پینك پونگ نیز می توان درست كرد.
واحد ۴تایی سمت راست را روی خط سیاه و واحد۴ تایی سمت چپ را روی خط زرد قرار دهید.
قرار دادن واحد ۴تایی روی واحد ۶تایی
چرخاندن و قراردادن واحد ۶تایی روی واحد سمت چپی
در نهایت قرار دادن واحد ۴تایی روی واحد سمت چپ تا اینكه پازل هرمی كامل شود.
۲۰ توپ تشكیل یك هرم با قاعده ی ۴ تایی را می دهد.
تعداد کل توپ ها  =۶/ n(n+۱)(n+۲) بنابراین تعداد توپ ها در هرم با پایه ۴ تایی عبارتست از ۲۰=۶/(۲+۴)(۴+۱)۴

بسیار زیبا و دیدنی بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران