آموزش

سلام

جوک خنده دار

خدا حافظ


خلاصه :

جوک خنده دار

یک روز یه ایرانی یه آمریکایی یه افغانی یه ژاپنی سوار بالن میشن.

ژاپنی میگه داریم سقوط میکنیم و عینکش میندازه پایین و میگه توی کشور ما عینک زیاد داریم.

آمریکای لب تاب باشو می ندازه پایین ومیگه مالب تاب تو کشورمون زیاد داریم ایرانی با خودش میگه من که چیزی ندارم وافغانی را میندازه پایین ومیگه ما افغانی  توایران زیاد داریم

بالون نه هوا پیما بعد این همه شنیدن

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
علللللللللللییییییییییییی😘😘😘😘😘😛😛😛😂😂😂😜😜😜🎥🎥

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش
خیلی چررررررررررررررررررررررررررررررررتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

خیلی چرت و بی نمک بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
بی مزه

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران