تست اعصاب «۱»


۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ / ۲۱:۰۱:۱۸
۴۰۷


تست اعصاب«۱»

تست اعصاب«۱»

در متن زیر c را پیدا کنید

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo  

 

برچسب‌های این مطلب:

آزمون‌ها


نمایش دیدگاه‌های بیشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.