تست اعصاب «۱»


۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ / ۲۱:۰۱:۱۸
۱۶۳۵


تست اعصاب«۱»

تست اعصاب«۱»

در متن زیر c را پیدا کنید

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo  

 

برچسب‌های این مطلب:

آزمون‌هابرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.