آموزش

آموزش داده شد :

نمایش خلاقانه «۱»

کلاس پانتومیم و نمایش خلاق


خلاصه :

پیش دبستانی ها امروز نمایش خلاقانه را تجربه کردند.

در این کلاس مربی با استفاده از اشیاء ساده داستانی را از زبان اشیاء و آدم های خیالی بازسازی میکند و در دل آن پیام و آموزه های تربیتی را بصورت نمایش به کودکان انتقال می دهد.
از دیگر اهداف این کلاس، مشارکت بچه ها در نمایش که سبب خود باوری آنها شده و نیز،  قوت بخشبدن به دنیای فانتزی و خیالی آنها که انگیزه و امید به زندگی را بیشتر میکند می باشد.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران