رویدادهای عمومی

سواد رسانه ای

برنامه تلویزیونی رسانش


خلاصه :

⭕️ سوادرسانه_ای باید داشته باشیم

⭕️والدین در دوران حاکمیت رسانه ها چه مهارت هایی غیر از سوادرسانه‌ای باید داشته باشند؟

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران