پاسخ تمرین سوم سواد رسانه ای


۰۹ بهمن ۱۳۹۸ / ۱۵:۵۱:۰۳
۵۵۲


معلوم شد ایسنا دروغ گفته یا بی بی سی !

سوال این بود :

1ـ عبارات مهم هر خبر خط بیابید  و سعی کنید عباراتی که هدف خاصی را دنبال می کنند، بنگارید ؟


2ـ اهداف هر یک از خبرگزاری را با خانواده خود مورد بحث و بررسی قرار دهید و آن را بنویسید .

 

 

پاسخ این است : 

خبرگزاری ایسنا اعتراضات را قوم گرایانه معرفی نمیکند، اعتراضات را کمرنگ نشان میدهد و سعی در آرام کردن جو موجود دارد.
بی بی سی با گسترده نشان دادن تظاهرات و حواشی آن بر آتش اعتراضات دامن میزند و با بیان خبری مبنی بر اعتراض‌ها باعث تخصیص بودجه برای احیای دریاچه شده سعی در برهم زدن جو را دارد .
در متن خبرها کلمات کلیدی برای تاثیرگذاری بر مخاطب زیرخط دار شده‌اند.

منابع و مآخذ:

برچسب‌های این مطلب:

سواد رسانه‌ایبرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.