ملی شدن صنعت نفت


۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ۰۸:۰۱:۲۰
۱۲۵
۰

قانون ملی شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود 

که به امضای همه اعضای کمیسیون مخصوص نفت

در مجلس شورای ملی ایران در ۱۷ اسفند سال ۱۳۲۹ 

به مجلس ارائه شد و در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹  در مجلس شورای ملی تصویب گردید

مجلس سنا نیز این پیشنهاد را در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ 

تصویب کرد و پیشنهاد نهایی شد

 

منابع و مآخذ:

برچسب‌های این مطلب:

سیاسی اقتصادیبرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.