رویدادهای عمومی

یک روایت کوتاه از شهید مهدی زین الدین


خلاصه :

خاطره ای از حاج مهدی

یک روز شهید حسن باقری امد و با خودش یک جوان اورد. ما گفتیم: ایشون کی هستن؟ حسن باقری گفت: اسم این جوون مهدی و سابقه پاک و خوبی هم داره. قرار فرمانده تیپ ۱۷ علی ابن ابی طالب(رضوان الله علیه) بشود. و اینگونه بود که پای شهید مهدی شیخ زین الدین به جبهه باز شد و مدیون شهید حسن باقری است.

۴ سال پیش
سلیمی با کی عکس انداختی؟

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

X سلیمی با کی عکس انداختی؟
یعنی چی با کی عکس انداختی؟

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش
این که خواهر یکی از بچه هاست

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

کتابش رو دارم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

سلیمی خیلی کم بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

محمدسعید یکتایی سلیمی خیلی کم بود
عزیزم نوشتم که. یک روایت کوتاه از شهید زین الدین. چون کل داستانش همین بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
نمی تونستی کل ماجرا رو مو به مو بنویسی؟؟؟؟
خیلی بیشتر پیگیر پیدا می کردی ها

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران