آموزش

صرفه جویی در

صرفه جویی در مصرف آب

مصرف آب


خلاصه :

نوشته  برای کار و فناوری

به نام خدا

صرفه جویی در مصرف آب

 

آب با ارزش ترین نعمت خداوند است که نشاط ، سلامتی وزندگی همه ی موجودات به آن وابسته

است و کمبود آن مشکلات بسیاری را به وجود خواهد آورد. ما می دانیم برای داشتن آبی سالم وشیرین،

هزینه های بسیاری صرف احداث سد، منابع ذخیره ی آب، تصفیه خانه و خطوط انتقال می شود.پس به

یاری هم و رعایت اصول زیر می توانیم کشورمان را در ذخیره سازی آب یاری کنیم:

1- هنگام مسواک زدن از لیوان استفاده کنیم.

2- برای نظافت پله ها و حیاط، از جارو یا دستمال

مرطوب استفاده کنیم.

3- برای نوشیدن آب در مدرسه و پارک، از لیوان

استفاده کنیم.

4- شیرهای آب که نشت می کنند، تعمیرکنیم.

5- هنگام شست وشو، شیر آب را به طور مداوم باز

نگذاریم.

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران