آموزش

تست هوش


خلاصه :

نوع جواب مثلت رررررررزر رررررررررر جواب ردیف اولدومی از اخر

1  QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

QQQOQQQQQQQQQQQQQQQQ

 

2  jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

jjjjjjjjjjjjjjjjijjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

 

3  mmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmnmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmm

 

4    MMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMNMMMMMMMMMM

 

 5 رررررررررررررررررررررررررررررر

رررررررررزررررررررررررررررررررر

ررررررررررررررررررررررررررررررر

 

6  MMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMVMMMMMMMMMM

 

7  ЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩ

ЩЩЩЩЩЩЩЩЩШЩЩЩЩЩЩ

ЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩ

 

8  ДДДДДДДЛДДДДДДДДДДДДД

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

 

9  щщщщщщщщщщщцщщщщщщщ

щщщщщщщщщщщщщщщщщщщ

щщщщщщщщщщщщщщщщщщщщ

 

 

۶ سال پیش
ببخشید خلاصه را بد نوشتم
نوع جواب برای مثال
رررررررررررزررر
رررررررررررررررر
جواب اولی چهارمی از اخر

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
3 _ ۲۴ از اخر

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
n میشه

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران