رویدادهای عمومی

دانستنی هایی درباره ی

چشم ها


خلاصه :

چشم های رنگی  چشم گرگ  چشم اختاپوس  چشم روباه  چشم بچه انسان

آیا می دانستید بچه ی انسان تا شش ماهگی همه جا را خاکستری می بیند؟

آیا می دانستید چشم های رنگی در تاریکی بهتر می بینند؟

آیا می دانستید بچه ی انسان تا دو سالگی چشم برزخی دارد؟

آیا می دانستید روباه ها همه جارا خاکستری می بینند؟

آیا می دانستید گرگ ها با یک چشم بسته می خوابند؟

آیا می دانستید از روی چشم اختاپوس همین دوربین های پیشرفته ی موبایل را می سازند؟

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران