معرفی

برج میلاد


خلاصه :

برج میلاد نام برج مخا براتی چند منظوره است 

برج میلاد نام برج مخابراتی چند منظوره است که در شمال غربی تهران پایتخت ایران قرار دارد این برج با ارتفاع435 متربلندترین برج ایران ششمین برج بلند مخابراتی جهان ونوزدهمین سازه بلند نامکتی است

۶ سال پیش
جالبه

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۶ سال پیش
بدک نیست

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران