احترام گذاشتن به یکدیگر


۳۰ بهمن ۱۳۹۸ / ۰۱:۴۰:۱۹
۳۶۹


احترام به معناي احساس ارزش براي کسي است و خود فرد آن را به دست مي آورد ، احترام گذاشتن به ديگران نشانه اين است که شما نيز قابل احتراميد اگر به ديگران احترام نگذاريد ديگران شما را به چشم انسان بي محبت نگاه مي کنند.

در احاديث نکات جالبي در مورد احترام نبي مکرم اسلام صلي الله عليه و آله و سلم آن شخصيت بي بديل ، در پيرامون احترام به ديگران مطالبي بيان شده است که به طور خلاصه مي توان گفت.
1 - آن حضرت به هيچ کسي با انگشت خود اشاره نمي کردبلکه با تمام دست اشاره مي فرمودند.
2 - هر گاه با کسي دست مي داد تا طرف مقابل دست خود را نمي کشيد آن حضرت اقدام به اين کار نمي کرد.
3_ هرگاه يکي از اصحابش خدمت آن حضرت وارد مي شد به احترام او بر مي خاست و عباي خود را برايش پهن مي کرد.
4 - نگاههاي خود را ميان مردم مساوي تقسيم مي کرد .

در روايت آمده است که مردي وارد مسجد شد و پيامبر رحمت در آنجا تنها نشسته بود با ورود او پيامبر برايش جا باز کرد . مرد گفت اي رسول خدا ! جا باز است پيامبر (ص) فرمودند: يکي از حقوق مسلمان بر مسلمان اين است که چون ديد قصد نشستن نزد او را دارد برايش جا باز کند 

پيامبر صلي الله عليه و آله فرمودند: ليسَ مِنّا لَمْ يُوَفَّرْ كبيرِنا وَ لَمْ يَرْ حَمْ صغيرِنا (کسي که بزرگ ما را احترام و کوچک ما را رحم نکند از ما نيست .

احترام زماني به دست مي آيد که فرد مفيد جامعه باشد در جائيکه مشغول خدمت به خلق الله است، افرادي که بيش از وظيفه معمول خود به هم نوعش خدمت مي کنند از احترام بيشتري بر خوردارند .وقتي که شخص مورد احترام قرار گرفت به اين نتيجه مي رسد که فرد مفيدي است که وجود او براي ديگران ارزش دارد و در نتيجه او هم نسبت به خود احترام قائل مي شود و براي خدمت بيشر اعتماد به نفس پيدا مي کند.
نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.