دلنوشت

توربین ها

توربین ها

آشنایی با توربین ها و انواع آنها


خلاصه :

انواع توربین ها و کاربرد آنها

 

   توربین ها چرخ های بزرگی اند  که تیغه ها یا پره هایی روی آنها نصب شده است. هنگامی که جریان از سیال یا گازمتحرک به این پره ها برخورد می کنند، توربین ها شروع به چرخش می کنند.

انواع توربین ها: توربین ها دو نوع اصلی دارند.توربین های جریان شعاعی مانند چرخاب کار می کنند و درآنها آب به لبه ی چرخ برخوردمی کند. توربین های جریان محوری مانند آسیاب بادی کار می کنند.

کاربرد توربین ها:توربین ها فواید زیادی دارند. توربین های آبی مولد های نیروگاه آبی را به حرکت در می آورند. توربین های بخاررا فواره های بخار تولید شده رادر دیگ بخارعظیم به چرخش در می آورند. توربین های بادی در مناطقی که تند بادها وجود دارند استفاده می شوند. توربین های آبی در چشمه ها ورود ها استفاده می شوند.توربین های گازی نیز در موتور هواپیماهای جت استفاده می شوند.

 

احسنت ، خوبه كه مطلب متنوع گذاشتی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران