دلنوشت

چگونه شكل می گيرد

حكومت دانش آموزی ميزان

آموزش كار های ستادی وتشكيلاتی


خلاصه :

حكومت ميزان محلی برای تمرين مهارت های زندگی است.

حكومت دانش آموزی

   اگرمدرسه را مهمترین محل برای "آموزش وپرورش" در نظر بگیریم، باید درآن زمینه یادگیری آموزه های ظاهرا غیردرسی نیز وجود داشته باشد. مثلا دانش آموزان باید حس مسئولیت پذیری داشته باشند، در مقابل گروه و جامعه خود را مسئول بدانند، بتوانند به بهترین وجه ماموریت های محوله را انجام دهند، به دیگران کمک کنند و روش کمک گرفتن ازدیگران را بلد باشند، با افراد بالادست و زیردست خود تعامل خوبی برقرارکنند، از مناسباتی که بین افراد و نهادها برقرار است آگاه باشند و دهها مورد دیگرکه در سرفصل های درسی بطور مستقیم تدریس نمی شود.

   دانش آموزان از سنين نوجواني بايد سواد سياسي داشته باشند. و با داشتن سواد سياسي از مناسبات سياسي و قانوني جامعه با خبر باشند. شايان ذكر است كه سواد سياسي نه به معناي تقابل هاي جناحي و جهت گيري هاي حزبي، بلكه سواد سياسي به معناي  شناخت نظام سياسي جامعه و قوانين و مناسباتي كه نظام سياسي بر آنها استوار مي باشد.

   دانش آموزان با قرارگرفتن در الگوی حکومتی بسیاری ازآموزش های غیر درسی را فرا می گیرند که در غیر از این روش دسترسی به آنها یا سخت یازمان براست. علاوه بر مواردی که در بالا ذکر شد در حکومت، بچه ها علایق وسلایق خود را در مدرسه دخیل می سازند و احساس تعلق به مدرسه می کنند. تصمیم سازی ها فقط ازطرف مسئولین مدرسه نیست، تجربه مدیریتی به دست می آورند و ضمنا از مسائل کلان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز مطلع می شوند.

درآينده مطالب بيشتری درمورد حكومت ميزان به اطلاعتان می رسانيم.انشا الله

۶ سال پیش
بسيار عالي

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۶ سال پیش
بسیار عالی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۶ سال پیش
بسیار عالی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۶ سال پیش
بسیار عالی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران