از اواخر دی شروع شد.

نمودار مسئولیت‌ها

نمودار مسئولیت‌ها با مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان


۱۹ بهمن ۱۳۹۵ / ۰۵:۴۰:۴۳
۳۴۲


هر دانش‌آموز مسئولیت خود را با کیفیت خوب انجام داد،پانچ مسئولیت میگیرد.

برای خودارزیابی دانش‌آموزان نمودار مسئولیت‌ها شکل گرفت تا مسئولیت گروهی کلاس اول،نظم کلاس،بهبود یابد و امگیزه‌ای برای دانش‌آموزان باشد.
نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.