دو کتاب جدید از دوره یاران ناب(انتشارات یازهرا)


۱۲ شهریور ۱۳۹۹ / ۱۳:۰۱:۱۱
۴۵۳


معرفی دو کتاب جدید از دوره یاران ناب.......

دو کتاب جدید از دوره یاران ناب(انتشارات یازهرا) با نام های:

در کمین عماد(مجاهد بزرگ شهید عماد مغنیه) و کتاب جهان ارا( شهید محمد جهان ارا) در شهریور ماه سال 1399 منتشر و چاپ شده است.

با این دو کتاب دوره یاران ناب از 19 کتاب به 21 کتاب ارتقا پیدا میکند و این مجموعه از انتشارات یازهرا(س) گسترده تر میشود

منابع و مآخذ:
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.