رویدادهای عمومی

امام انقلاب_ سردار دلها_ امام دلها


خلاصه :

🌷عشق با معنی🌷

به یاد امام انقلاب سردار دلها و مقام معظم رهبری

من این مطلب را برای گفتن چیز خاصی ننوشته ام فقط برای به یاد ماندن این سه بزرگوار نوشته ام.

اگر خوشتان امد لایک کنید یا نظر بدهید. 

۴ سال پیش
اگر دوست دارید لایک کنید

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران