در این راستا کلاس نمایش برگزار کرد:

مفهوم گذشت و ایثار ومدیریت بحران زلزله


۰۴ دی ۱۳۹۶ / ۱۵:۰۱:۴۱
۲۸۹
۰


........................................

« گاه در بحرانهای نه چندان شدید انسانها، نگران و کمک حال کسانی می شوند که اتفاقا روابط چندان خوبی با هم ندارند و فارغ از قهر و آشتی و دلخوری به کمک هم می شتابند و از این روست که میگویند : انسان موجودیست ناشناخته »

امروز کودکان ابتدا، با ورزش زور خانه ای که سمبل فتوت و جوانمردی ست بدنشان را گرم کردند، سپس مربی در خصوص گذشت و ایثار  با آنها وارد گفتگو و پرشش و پاسخ شد ، بعدکودکان را به گروه های سه تا چهار نفره تقسیم کرد و با ریش، سیبیل و پارچه کودکان را در غالب نقش فرو برد از آنها یک خانواده ساخت. سپس باکمک جناب حسینی بچه هایی را که روابط خوبی با هم نداشتند را عامدانه در یک گروه گذاشت. هر گروه به گوشه ای رفتند و قرار شد با شنیدن زمین لرزه از دهن مربی خانه هایشان را ترک کنند و مهم ترین چیز زندگی شان را بردارند و به پناهگاه ساخته شده بروند،  پناهگاه اما،  کوچک بود و کودکان باید طوری درون آن میرفتند که همه درآن جا شوند، ضمن آنکه با کودکانی که نقش بچه خردسال را داشتند هماهنگ شده بود که باشندین زمین لرزه اصلا از جایشان تکان نخورند تا بیینم آیا مادر و یا پدرشان به فکر نجات جان آنها هستند، در غیر اینصورت یک بار دیگر به آنها فرصت داده شد تا کودکان خود را نجات دهند. در پایان به انتخاب کودکان یک بازی در کلاس انجام گرفت.
اهداف کلاس :

  •  همگرایی و دوستی بین آنهایی که روابط خوبی باهم ندارند.
  • مفهوم ایثار و گذشت در غالب بازی و نمایش
  • مدیریت بحران زلزله
  • شادابی و نشاط
  • کشف استداد در زمینه کار نمایشی

اهداف به کار رفته در میزان :

  • اصل درونی کردن انگیزه ها
  • اصل شادابی و نشاط

برچسب‌های این مطلب:

پیش‌دبستان دو (پسرانه)برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

مطالب مرتبط