رویدادهای مدرسه

بازی‌های تمرینی برای درس دقت

بازی‌های فارسی


خلاصه :

ساخت کلمه با صداها و بخش‌ها

در این بازی‌ها دانش‌آموزان باید صداها زا طوری کنار هم قرار دهند که یک کلمه‌ی بامعنا درست شود. همین بازی برای بخش‌ها هم اجزا می‌شود.

خدا قوت و خسته نباشيد

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران