روش میزان

آشنایی با روش میزان


خلاصه :

روش میزان چیست ؟

مدرسه ی میزان با انگیزه ی رشد همه جانبه دانش آموزان روش آموزشی و تربیتی برگرفته از مبانی تربیت دینی با رویکرد فطری را تدوین و اجرایی نموده است که تفاوتهای بسیاری با روشهای معمول در مدارس دارد. در این روش که مشابهت هایی با روش اکتشافی هدایت شده دارد در یادگیری بجای تاکید بر معلم محوری به دانش آموز محوری روی کرده است تا موجب شکفته شدن استعدادهای دانش آموزان گردد و او را از دانش آموزی منفعل  به فردی فعال و آماده برای ایفای نقش های ارزشمند در جامعه پس از فارغ التحصیلی نماید. در روش میزان به ارتقای مهارت های زندگی متربی تاکید زیادی می شود. در نتیجه معلم بجای تدریس دروس، به راهنمایی دانش آموزان برای یادگیری دروس می کند تا دانش آموز خود سعی و تلاش کند تا فعالانه به کشف مطالب علمی بپردازد، اما معلم پیوسته تک تک دانش آموزان را ارزیابی می کند تا از یاد گیری کامل مطالب درسی و غیر درسی اطمینان یابد. این روش بر یازده اصل مبتنی است که ذیلا تیتر آنها و همچنین تفصیل آن در لینکی که قرار داده شده است می آید. خواهشمند است دقیقا مطالعه فرمایید.

بدین جهت روش های تحکمی در مدرسه نیست؛ و تنبیه و تشویق در روال مدرسه نیست؛ و مدرسه تمام سعی خود را می کند که دانش آموز با انگیزه درونی و با قدرت انتخاب بالا به فراگیری دروس بپردازد. در مدرسه میزان هیچگونه اجباری برای شرکت در نماز جماعت یا مراسم و حتی کلاسها وجود ندارد. در عین حال بگونه ای رفتار خواهد کرد که حداکثر نظم پذیری و قانون مداری و تقید به امور دینی در دانش آموزان با اختیار خودشان نهادینه شود. مدرسه تکلیفی برای منزل دانش آموزان همانند نوشتن دیکته و مطالعه دروس ندارد؛ و تمامی فعالیتهای درسی دانش آموز در مدرسه انجام می شود. توانمندی در برخی مهارت های زندگی که معمولا در مدارس دیگر به آن توجه نمی شود از اولویت های کار ماست. از آنجا که رقابت درسی در مدرسه میزان وجود ندارد و هر دانش آموز متناسب با استعدادهای خود سنجیده می شود، لذا مدرسه لزومی نمی بیند که تمامی دانش آموزان با یکدیگر پیش بروند برخی می توانند تندتر و برخی کندتر به فراگیری دروس همت کنند. دانش آموز می تواند حد اکثر انتخاب و آزادی را در مدرسه داشته باشد. هدف اصلی مدرسه «فراهم آوردن بستری برای رشد و انتخاب آگاهانه زندگی مومنانه» است.

از آنجا که بعد از مطالعه تفصیل روش میزان، احتمال دارد برخی از اولیاء این روش را نپسندند لذا تاکید می گردد صرفا اولیائی که کل روش میزان را با تفاوتهایش با روش های دیگر مدارس کاملا قبول دارند ادامه ثبت نام را انجام دهند.  

اصول یازده گانه روش میزان:

۱ـ اصل تقید به ارزشهای دینی و انقلابی و تمسک به مناسک مذهبی :

۲ - اصل آزادی عمل حداکثری (اختیار و انتخاب متربی)

۳اصل ملاحظه تفاوت های فردی

۴- اصل توجه به انگیزه های درونی (مسئولیت پذیری)

۵- اصل کشف و پرورش استعدادهای نهفته

۶- اصل هویت ملی

۷- اصل خلاقیت

۸- اصل شادابی و نشاط  

۹- اصل کارگروهی

۱۰-  اصل توجه به کرامت انسانی  

۱۱- اصل یادگیری مبتنی بر تلاش دانش آموز

برای مطالعه تفصیل توضیحات این اصول می توانید به آدرس اینترنتی ذیل بروید:

https://hedayatmizan.ir/site/content/145

همچنین فیلمهایی به آدرس های ذیل که در این باره در سایت بارگذاری شده است مشاهده کنید:

https://hedayatmizan.ir/site/content/153

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران