روش میزان

فیلم مستند

آشنایی با روش میزان

تولید سال ۱۳۹۳


خلاصه :

مستندی در مورد آشنایی با روش میزان در دو لوح فشرده به صورت فیلم برای شما آماده شده که می توانیدد در اینجا به مشاهده آن ها بنشینید.

لطفا به ترتیب هر دو فیلم را مشاهده فرمایید.

۱۱ ماه پیش
بسیار عالی موفق باشید

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران