مقالات

چه عجیب ۱۱


خلاصه :

من در اینجا مطالب کوتاه و جالب می گزارم

پدیده‌ی نادر «رنگین‌کمان چهارتایی» که از دو رنگین‌کمان دوتایی تشکیل شده و بر اثر بازتاب نور بر سطح آب به وجود می‌آید.
این تصویر در یکی از جزایر هلند به ثبت رسیده است.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران