آموزش

توابع لگاریتمی

توابع لگاریتمی

توابع لگاریتمی


خلاصه :

توابع لگاریتمی در واقع معکوس توابع نمایی هستند که ....

توابع لگاریتمی در واقع معکوس توابع نمایی هستند که توابع نمایی توابعی به صورت a به توان x  هستند که a عددی مثبت  و خلاف 1 می باشد.

شما در عکس های گالری می توانید برخی توابع لگاریتمی را مشاهده کنید.

یکی از روش های رسم توابع لگاریتمی رسم تابع معکوس تابع لگاریتمی مذکور و سپس رسم نیم ساز ربع اول و سوم جدول مختصات و سپس قرینه کردن تابع رسم شده نسبت به نیم ساز رسم شده.

و نکته آخر آنکه توابع نمایی و معکوس آنها یعنی توابع لگاریتمی هر دو توابع یک به یک می باشد.(به دلیل آنکه هر کدام از خطوط عمودی و افقی در صفحه مختصات این توابع را در یک نقطه قطع می کنند)

از تمامی دوستان یازدهمی تقاضا دارم اگر می توانند سوالاتی که فکر می کنند حل آنها می توانید چالشی را بسازد مطرح کنند....

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

و روش حل معادلات لگاریتمی چجوریه؟

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۶ سال پیش
امیرحسین ملاصالحی و روش حل معادلات لگاریتمی چجوریه؟
بستگی داره که چه معادله ای باشه
ولی روش خیلی کلی ساده کردن توابع لگاریتمی هست(تا حد ممکن که یکی از نکته هایی که تو این کار کمک میکنه اینه که مثلا تابع لگاریتم 6 به توان 2 برابر با 2 ضرب در لگاریتم 6! توان در لگاریتم به ضریب تبدیل میشه....)
تصور ما این هست که توی حل معادله لگاریتمی همیشه به عددی مشخص میرسیم ولی ممکنه برای مثال جواب یک تابع لگاریتمی بشه لگاریتم 2!
یعنی ما در حل معادلات لگاریتمی نباید حتما به جواب عددی برسیم...
چندتا تکنیک دیگه هم هست که توی کتاب اومده!
توی یه پست دیگه میزارم!
خیلی هم ممنون بابت سوالت...

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران