مقالات

به نام خدا

فیلم های خیره کننده ای که توسط تلسکوپ هابل گرفته شده است

فضا


خلاصه :

بیاید فیلم هایی خیره کننده ببینیم!

من درگذشته مطالبی درباره همین تلسکوپ گذاشته بودم .

تلسکوپ هابل : https://hedayatmizan.ir/site/content/44524

عکس های خیره کننده ای که توسط تلسکوپ هابل گرفته شده است : https://hedayatmizan.ir/site/content/44528

در این مطلب فیلم های خیره کننده ای را خواهید دید که توسط تلسکوپ هابل گرفته شده اند.

امیدارم که لذت ببرید

اگه نظری هم داشتید حتما بگید 

۳ سال پیش
بدک نبود.
نسبت به اون مطلب عکسا ضعیف تر بود.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

خوب بود اما فیلم هاکم بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
از کجا میدونی فیلم ها راست هستن رفتی از اینترنت اوردی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران