منظومه ی شمسی

سیاره ی مشتری(برجیس) سیاره ی پنجم


۲۵ اسفند ۱۳۹۹ / ۰۶:۰۱:۲۳
۳۰۱
۴


می خواهم درباره ی سیاره ی مشتری به شما توضیح بدم

مشتری،بزرگ ترین سیاره ی منظومه ی شمسی است.

79ماه دارد.

10ساعت طول می کشد تا 1دور، دور خودش بچرخد.

مشتری سیاره ای توفانی است.

مشتری نزدیک به 1300برابر زمین است.

مشتری حلقه ی نازکی دارد.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.