منظومه ی شمسی

کیوان (زحل )سیاره ی ششم


۲۵ اسفند ۱۳۹۹ / ۰۶:۰۱:۲۰
۳۱۳
۱


می خواهم درباره ی سیاره زحل بگویم

کیوان،دومین سیاره ی بزرگ منظومه ی شمسی است.

حلقه های فراوانی از سنگ و یخ دارد.

کیوان بزرگ ترین حلقه را دارد.

کیوان82 ماه دارد.

شهاب سنگی به ماه کیوان خورد.

این ماه خورد شده و تبدیل به میلیارد ها تکّه شده.

ذرات آن دور کیوان جمع شده و حلقه ی کیوان را تشکیل داده.اگر می توانستید کیوان را در یک استخر آب بیندازید شناور می ماند!
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.