دلنوشت

منظومه ی شمسی

سیاره ی اورانوس سياره ي هفتم


خلاصه :

می خواهم درباره ی سیاره ی اورانوس به شما بگویم.

حرکت وضعی اورانوس به پهلو است.

لایه ی ضخیمی از یخ،یک جوّ گازی دارد.

درون این سیاره،یک هسته ی سنگی وجود دارد.

اورانوس 2برابر زمین است.

دما در اورانوس214-درجه ی سانتی گراد است.

اورانوس حلقه ی نازگی دارد.

اورانوس هفتمین سیاره ی است ،ولی سرد ترین سیاره ی منظومه ی شمسی است.

۳ سال پیش
سلام خیلی عالی بود.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران