شکنجه گری که ارشاد شد!

مروری بر خاطرات انقلاب (۳)


۱۳ بهمن ۱۴۰۰ / ۱۹:۴۵:۳۱
۱۱۳۴


یک بار از کمالی شکنجه گر معروف ساواک پرسیدم: شما ماهی چه قدر حقوق می گیری؟ 

یک بار از کمالی شکنجه گر معروف ساواک پرسیدم: شما ماهی چه قدر حقوق می گیری؟  
جواب داد: «ماهی دو هزار و هفتصد تومان». بعد هم شروع کرد به غر زدن که « من در ارتش بودم و ساواک فلان فلان شده مرا به اینجا آورد. ماهی دو هزار و هفتصد تومان هم شد حقوق!»  
به او گفتم: شما ماهی دو هزار و هفتصد تومان می گیرید ولی روزی دویست هزار تومان بدهکار می شوید.  
با تعجب سئوال کرد: به کی !؟   
پاسخ دادم: شما رساله ی آقای خمینی را قبول ندارید ؟   
کمالی ناراحت شد و گفت: «نه» و چند تا فحش داد.
از او پرسیدم: آقای بروجردی را چطور؟      

جواب داد: بله !
گفتم: برو رساله ایشان را نگاه کن. نوشته اگر فردی کسی را سیلی بزند، و منجر به سرخ شدن یا سیاه یا کبود شدن فرد شود، هر کدام یک حکمی دارد. باید ۱.۵ مثقال طلا برای سرخ شدن، ۳ مثقال برای سیاه شدن و ۶  مثقال برای کبود شدن عضو بدهد.                                               
کمالی با شنیدن این جملات از من، شروع کرد به فحاشی و فریاد کشیدن! همکارانش را صدا می زد و می گفت: بیایید، این دارد مرا ارشاد می کند.(۱)
 

۱. خاطره ای از مرحوم حجت الاسلام شجونی، کتاب تازیانه های بی هدف، صفحه 127، انتشارات موزه عبرت ایران

برچسب‌های این مطلب:

۲۲ بهمنبرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.