رویدادهای عمومی

شکنجه گری که ارشاد شد!

مروری بر خاطرات انقلاب (۳)


خلاصه :

یک بار از کمالی شکنجه گر معروف ساواک پرسیدم: شما ماهی چه قدر حقوق می گیری؟ 

یک بار از کمالی شکنجه گر معروف ساواک پرسیدم: شما ماهی چه قدر حقوق می گیری؟  
جواب داد: «ماهی دو هزار و هفتصد تومان». بعد هم شروع کرد به غر زدن که « من در ارتش بودم و ساواک فلان فلان شده مرا به اینجا آورد. ماهی دو هزار و هفتصد تومان هم شد حقوق!»  
به او گفتم: شما ماهی دو هزار و هفتصد تومان می گیرید ولی روزی دویست هزار تومان بدهکار می شوید.  
با تعجب سئوال کرد: به کی !؟   
پاسخ دادم: شما رساله ی آقای خمینی را قبول ندارید ؟   
کمالی ناراحت شد و گفت: «نه» و چند تا فحش داد.
از او پرسیدم: آقای بروجردی را چطور؟      

جواب داد: بله !
گفتم: برو رساله ایشان را نگاه کن. نوشته اگر فردی کسی را سیلی بزند، و منجر به سرخ شدن یا سیاه یا کبود شدن فرد شود، هر کدام یک حکمی دارد. باید ۱.۵ مثقال طلا برای سرخ شدن، ۳ مثقال برای سیاه شدن و ۶  مثقال برای کبود شدن عضو بدهد.                                               
کمالی با شنیدن این جملات از من، شروع کرد به فحاشی و فریاد کشیدن! همکارانش را صدا می زد و می گفت: بیایید، این دارد مرا ارشاد می کند.(۱)
 

۱. خاطره ای از مرحوم حجت الاسلام شجونی، کتاب تازیانه های بی هدف، صفحه 127، انتشارات موزه عبرت ایران

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران