دلنوشت

پژولا

بازی کبدی

بازی ها ی صدا دار


خلاصه :

بعضی بازی ها با صدا انجام می شوند مثل بازی کبدی یا زووووووووووووووووووووووو

این بازی ۱۲ بازی کن دارد که ۵ نفر ذخیره و هفت بازی کن اصلی داره این بازی دو نیمه داره هر نیمه ۲۰ دقیقه است

پیارسال
جالب بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران