دلنوشت

شهر بادگیر ها

شهر یزد


خلاصه :

یزدشهرمعماری خشتی.دومین شهر تاریخی جهان بعد از ونیز ایتالیاست. یزد شهر بادگیرها،عروس کویر وشهر دو چرخه هاست  

 شهر یزدبیشترین باد گیر در ایران داره .بالای هر خانه یک بادگیر وجود داشت وان به خاطر گرمای شدید هوا در تابستان است که هوای خنک ومطبوعی را وارد خانه می کرد بلند ترین بادگیر در باغ دولت اباد است۲۷۰ سال قدمت دارد وتوسط محمد تقی خان بافقی ساخته شده است.ارتفاع ان ۳۳.۸۰ متر است وجز بلندترین بادگیر های جهان است وشکل ان ۸ ضلعی است که باعث می شود باد به راحتی وارد ان شود

 

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران