دلنوشت

کاشت سیر درمنزل

کاشت سیر


خلاصه :

طرز کاشت سیر: ابتدا سیرباید جوانه زده باشد سپس در آب قرار می دهیم تا ریشه بدهد وقتی ریشه داد درگلدان می کاریم

سیر حتما جوانه زده باشد تا وقتی در آب قرار می دهیم ریشه بدهد

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران