دلنوشت

دانه

سر گذشت دانه


خلاصه :

دانه های گیاهان باید در جای مناسب قرار گیرند تا رشد کنند وبه گیاه تبدیل شوند

چند دانه عدس را خیس می کنیم وروی ان دستمال مرطوب می گذاریم هر روز دستمال را خیس می کنیم بعد از چند روز کم کم عدس ها جوانه می زند  وسبز می شود می توان از ان به عنوان سبزه عید استفاده کرد یا  می توانیم ان را در گلدان بکاریم

سلام عالی بود.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
فوق العاده بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

ممنون بچه ها خیلی ممنون

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران