دلنوشت

منظومه ی شمسی


خلاصه :

سیارات منظومه‌ی شمسی

در منظومه شمسی ٨ سیاره وجود دارد

به نام‌های تیر ناهید زمین بهرام  برجیس کیوان اورانوس نپتون. 

wink که می توانید توضیحات هرکدام را در پاور پوینت زیر بنویسید wink

لطفا نظر بدهید

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
سلام مهدیار خیلی خوب بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

امیرعباس سلام مهدیار خیلی خوب بود
ممنون 🤣🤣🤣😂😂😂
وقتی دو تا مهدیار باشه باید با فامیلی بگی.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

سلام عالی بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران