نانوایی

آشنایی با مشاغل


۰۴ اسفند ۱۳۹۵ / ۱۳:۱۵:۵۳
۱۰۳۲


(آشنایی با مشاغل و کسب مهارت های اجتماعی(شغل نانوایی

:امروز در 3 مرحله برنامه ی آشنایی با شغل نانوایی انجام شد. 
مرحله ی اول:
در کلاس پژوهش در مورد دانه، گندم،آرد،خمیر، نان و چگونگی تهیه نان با بچه ها گفتگو شد و بچه ها با فرایند کار آشنا شدند

....................................................................................
مرحله ی دوم:
.به نانوایی رفتند و از نزدیک با کار آشنا شدند. نان خریدند و به مغازه ی لبنیاتی رفتند و تغذیه ی مناسب را خودشان خریداری کردند (پنیر و خامه و حلوا شکری و... ) و در مکان مناسبی میل کردند

.....................................................................................
مرحله ی سوم:

بعد از بازدید و حضور در نانوایی،گفتگو در کلاس هنر در رابطه با چیزی که دیده بودند و کشیدن نقاشی

-------------------------------------------------------

 مهارت هایی که در این فعالیت نهفته است:

آشنایی با شغل نانوایی

رد شدن از خیابان

خرید از نانوایی و لبنیاتی

رعایت نوبت

روابط اجتماعی

 

 

برچسب‌های این مطلب:

پیش‌دبستان دو (پسرانه)


چندرسانه‌ای :

نانوایی

آشنایی با مشاغل


رد شدن از خیابان
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.